Mensgericht leiderschap

20 Dec 2011

“Van leiden naar begeleiden”

Ingesleten structuren gebaseerd op hiërarchie en macht passen niet meer in deze tijd.
De kennis economie zorgt ervoor dat mensen niet zomaar de leiders volgen. Het tijdperk van informatie en kennisverwerking vraagt om een andere benadering of sterker nog een ander paradigma. Iedereen heeft kennis en kwaliteiten en de behoefte om hiermee een bijdrage te leveren en zich te ontwikkelen.

De benadering

De traditionele instrumentele benadering van managementvraagstukken volstaat steeds minder. Deze was gericht op de eigenschappen van het industriële tijdperk. Er dient meer ruimte te komen voor een benadering van identificatie en binding . Deze benadering moet in organisaties leiden tot heldere structuren in sociale verhoudingen zonder dat het ten koste gaat van de identiteit.

De rol

Managers en leidinggevenden gaan dus een nog grotere rol spelen in organisaties om deze veranderingen tot stand te brengen. Via sturing aan sociale processen van identificatie en binding zullen zij de schakel zijn die, gebruikmakend van de informatie en kennisontwikkeling, de effectiviteit en efficiëntie laten ontstaan uit het resultaat van de mensen zelf. Zij zullen moeten leren om de huidige managementmethodes van veelal controleren en sturen van hun medewerkers om te buigen naar het zich bezig houden met de identiteit, het aanboren van talenten, vindingrijkheid en creativiteit van mensen. Het nieuwe paradigma wordt “de mens”.

Het zelfbeeld

Managers en leidinggevenden zullen een goed zelfbeeld moeten hebben om dit om te zetten naar effectief leiderschap. Het denkkader zal gericht moeten zijn op het resultaat van mensen zelf en van binnen uit gestimuleerd moeten worden.  In het tijdperk van kennis/informatie verwerking met daarbij het individualisme, zijn managers en leidinggevenden nodig die leiderschap vormgeven op basis van principes en denken in termen van loslaten en transformeren.

Van leiden naar begeleiden

Managers en leidinggevenden die zich bewust zijn van deze verandering gaan hun leiderschapsgedrag richten op ondersteuning en begeleiding. Het paradigma van “de mens” stelt hun in staat om op basis van gelijkwaardigheid de rol van begeleider in te vullen. Zij zijn in staat om op basis van hun persoonskenmerken en eigenschappen het leiden om te zetten naar begeleiden. Zij dragen zorg voor mensgericht leiderschap.

Management-Sharing biedt op de organisatie afgestemde programma’s en trainingen aan en verzorgd de persoonlijke begeleiding in de praktijk.
Info@management-sharing.nl

Contactgegevens

Stationslaan 22
3842 LA Harderwijk

Telefoon: +31 (0) 6 50 51 57 41

info@management-sharing.nl
Download onze vCard