Kritische succesfactoren voor duurzame inzetbaarheid

Vanaf 2014 zijn in verschillende sectoren activiteiten opgezet in het kader van de duurzame inzetbaarheid. Mede door de subsidies van de ESF en de Nederlandse overheid (sectorplannen) zijn er diverse programma’s opgezet en uitgevoerd om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te bevorderen. Duurzame inzetbaarheid is en wordt de komende jaren de maatschappelijke trend. Voldoende uitdaging en werkgeluk dragen bij aan langer vitaal en vakbekwaam werken. Uit het HR onderzoek door Berenschot Performa 2017-2018 vallen een aantal zaken op:

(bron:Performa’s onderzoek HR-Trends 2017-2018, onderzoek onder ruim 1000 Nederlandse HR professionals)

In hoeverre is duurzame inzetbaarheidsbeleid een probleemgedreven prioriteit?

 • 4%   geen probleem
 • 24% ervaren het nu al als knelpunt
 • 41% voorziet problemen in de toekomst
 • 29% verwacht geen probleem, maar ziet wel voordelen/belang
 • 2% anders

Hoe typeert u het inzetbaarheidsbeleid in uw organisatie?

 • 5% geeft aan dat het een integraal onderdeel is en proactief acteert
 • bij 1 op de 5 organisaties is er nauwelijks of geen aandacht en reageert men adhoc op knelpunten

Duurzame inzetbaarheid beperkt zich niet alleen op het voorkomen of oplossen van problemen met oudere werknemers. Het gaat bij duurzame inzetbaarheid niet alleen om de vitaliteit en gezondheid van de werknemers, maar ook om het creëren van voldoende uitdaging, betrokkenheid en werkplezier.

De krapper wordende arbeidsmarkt, de flexibilisering, het langer moeten doorwerken en het innovatieproces brengen bekende risico’s met zich mee zoals: burn-out, verzuim, job-hopping enz..

In de markt van advies en ondersteuning op het gebied van duurzame inzetbaarheid is een scala aan hulpmiddelen/activiteiten en testen te verkrijgen. Veel van deze middelen richten zich op de gezondheid en vitaliteit van medewerkers (vaak oudere) om langer te kunnen blijven doorwerken en uit het arbeidsverzuim te blijven. Mogelijk spelen voor werkgevers hierbij de economische motieven een hoofdrol. Met name de inzet van verzekeraars is opvallend op dit gebied.

De uitdaging, betrokkenheid en werkplezier lijken onderbelicht.

“ Lekker blijven werken” is een netwerk initiatief (i.o.) op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Het bestaat uit partijen die ieder afzonderlijk expertise en ervaring hebben op het gebied van veiligheid – gezondheid – betrokkenheid. Zij zetten zich al jaren in om op hun vakgebied de toegevoegde waarde te zijn. Het netwerk heeft als doel om gezamenlijk de krachten te bundelen en advies en/of activiteiten te richten op de kritische succesfactoren voor duurzame inzetbaarheid.

Schermafbeelding 2017-12-16 om 13.51.06

Het netwerk “Lekker blijven werken” bestaat uit:

Bewegen Werkt bevordert sinds 1991 de duurzame inzetbaarheid van mensen en organisaties. Het uitgangspunt hierbij is dat ‘bewegen werkt!’. De professionals worden ondersteund door een afdeling kwaliteit en onderzoek. www.bewegenwerkt.nl

Saasen Groep Helpt al meer dan 20 jaar om voor klanten een fijne en veilige omgeving te creëren waarbij alle belanghebbenden zich prettig voelen en maximaal kunnen presteren. De nadruk ligt op maximale kwaliteit tegen zo gering mogelijke inspanning. Dat hierbij aan wet- en regelgeving wordt voldaan is een vanzelfsprekendheid. “Veiligheid en welbevinden op iedere werkplek”. www.saasen.nl/

Management-Sharing is een maatschap die sinds 2005 faciliteert met onderzoek, advies en managementprogramma’s op het gebied van leiderschap, betrokkenheid en het delen van kennis & ervaring. www.management-sharing.nl

Het netwerk “Lekker blijven werken” heeft het voornemen om bij een aantal organisaties in verschillende sectoren in Nederland te onderzoeken wat de effecten en ervaringen zijn van de vanaf 2014 ingezette middelen/activiteiten ter bevordering van duurzame inzetbaarheid.

De hoofdvraag bij dit onderzoek is:

“Hoe houden we mensen langer actief betrokken bij hun organisatie?”

Het onderzoek willen wij richten en vertalen op 3 items:

 1. Veiligheid:

Het creëren van een fijne en veilige omgeving waarbij alle belanghebbenden zich prettig voelen en maximaal kunnen presenteren.

2, Gezondheid:

Het bevorderen van de leefstijl wat leidt tot een betere gezondheid en vitaliteit.

 1. Betrokkenheid:

Het juiste talent in huis halen, het stimuleren van ontwikkeling en inzetbaarheid waarbij voldoende uitdaging en werkplezier aanwezig is.

Het onderzoek streeft een aantal doelen na:

 • Informatie over hoe het ervoor staat op het gebied van duurzame inzetbaarheid
 • Vaststellen wat de kritische succesfactoren zijn op het gebied van duurzame inzetbaarheid
 • Inzicht in waar de behoeften liggen heeft op het gebied van duurzame inzetbaarheid
 • Tips en aanbevelingen op het gebied van duurzame inzetbaarheid
 • Faciliteren met advies/activiteiten op het gebied van duurzame inzetbaarheid
 • Opzetten van het informatieplatform over kritische succesfactoren voor duurzame inzetbaarheid

Partijen in het netwerk gaan vanaf januari 2018 actief aan de slag om contacten te leggen met verschillende organisaties en een opzet maken voor het onderzoek.

Voor informatie over dit onderwerp en/of deelname aan het onderzoek kunt u contact opnemen

via: project@management-sharing.nl

Han de Waal.

 

 

 

Contactgegevens

Stationslaan 22
3842 LA Harderwijk

Telefoon: +31 (0) 6 50 51 57 41

info@management-sharing.nl
Download onze vCard