Reacties

Jean H.G. Jacobs

manager Service & Facilities GVU NV
coördinator Techniek Connexxion Midden

Ik heb in mijn arbeidzame leven meerdere trainingen en opleidingen kunnen en moeten volgen, bij zowel Politie als binnen Openbaar Vervoer. Bij de meeste van deze trainingen en opleidingen was de intentie om e.e.a. te blijven volgen op een cursusdag om plus minus 13.00 uur verdwenen. De recent gevolgde “Connexxion Ontwikkeltraject Management Operations (COMO)”, was van een totaal ander kaliber. Naast het feit, dat de cursusleiders de “zaak” de gehele dag scherp konden houden was de inhoud ook zodanig dat je zelf ook de gehele dag HET wilde blijven volgen. Kortom, 1 van de eerste trainingen die mij op alle cursusdagen van begin tot eind boeide, scherp hield en ik heb er ook nog wat van opgestoken.

Rene Klinkhamer

Werkplaatsmanager
Almere

Zorgvuldige voorbereiding  met de intakegesprekken.
Mede daardoor naast de aanpak van onderwerpen die ons allen raakten had je het gevoel dat er maatwerk werd geleverd voor mij.
Een transparant programma. Sober maar to the point.
En interessant. Ik heb  het nodige van jullie geleerd.
Ik ben goed geholpen en heb toch weer de nodige  leermomenten opgedaan over mensgericht leiderschap en wat daarbij van belang is
Ik vind dat iedereen ook de ruimte kreeg om iets van zichzelf te laten zien aan de collega’s
Jammer dat ik niet in de groep zat van mijn huidige  concessiewerkomgeving. Maar daar kunnen jullie niets aan doen.
Kortom: bijzonder nuttig en prettig.

Harry Wijers

Manager Operations
connexxion openbaar vervoer

In het COMO traject wat ikzelf en mijn rayon- en werkplaatsmanagers doorlopen, hebben Han en Guus ons getraind ten aanzien coachen, sturen, beïnvloeding en communicatie. Deze training heeft ons geholpen om inzicht te krijgen in onze persoonlijke ontwikkeling en in de ontwikkeling van ons team. Het versterkt ons in route die wij doorlopen om een mensgerichte organisatie te willen zijn. Omdat we een relatief jong en nieuw team hebben is van belang om gezamenlijke principes te ontwikkelen in onze sturing. De heldere communicatie die Han en Guus hanteren, de praktijkvoorbeelden die zij geven, de kennis die zij hebben van ons bedrijf en de theoretische kennis die ingebracht wordt, helpen om op een effectieve en ontspannen manier met elkaar te leren. De medewerkers in ons team vond het trainingstraject vernieuwend, leerzaam en prettig.

Mireille Maurice (M.P.E.)

Connexxion Taxi Services
Vestiging Amsterdam

Betreffende de leersessies kan ik duidelijk zijn:
Ik ben enorm blij dat we dit gedaan hebben. Behalve een eye-opener voor enkelen en leerzaam voor velen, was het ook een afsluiting van een periode waarin de communicatie niet strookte met de beoogde kwaliteit en niet iedereen zijn verantwoordelijkheid binnen het team nam of de collegae betrok bij de werkzaamheden. Deze 2 leuke dagen hebben een nieuw tijdperk doen aanbreken. We kunnen nu aansturen op het feit dat ze zich aan de nieuwe werkwijze hebben geconfirmeerd en dat schept duidelijkheid.
Uiteraard moet het allemaal nog blijken, maar gevoelsmatig is de wereld al verandert sinds maandag…

R.C. Hassing

Rayonmanager
Connexxion Emmeloord, Kampen en Zwartsluis

Ik kan terugkijken op 4 zeer leerzame dagen. De lesstof werd op een zeer luchtige wijze gebracht met een goede achtergrond informatie en een logische opbouw. Het werd onderbouwd met praktijk voorbeelden waardoor ik iedere keer weer parallellen en voorbeelden voorbij zag komen uit de praktijk. Hierdoor bleef het interessant en bleven we bij de les. Ook de aktie-reactie van de mens en het waarom werd toegelicht.

In de 4 dagen kreeg ik voldoende handvatten die ik nu in de praktijk kan toepassen. Verbazend om te zien dat dit effect heeft op je eigen gedrag en op het gedrag van de mensen om je heen. Je bent steeds meer in staat om discussies te sturen en de leiding te houden. “Gemeen” eigenlijk hoe je op deze wijze zaken kunt sturen en na je hand kunt zetten. Mensen mee laten denken en ze jou ideeën laten uitspreken. Geweldig. (moet nog wel verdere routine krijgen).

Deze discussie technieken sluiten goed aan bij ons werk, zoals je leest heb ik er ofschoon ik al wat langer meeloop echt weer zaken bijgeleerd.

Ook ben ik in staat om mijzelf nav onze papi lijst beter te beoordelen nu ik mijn zwakke en sterke punten in beeld heb. Ook ben ik alerter op de valkuilen. Naar mijn leidinggevende heb ik ook goed aan kunnen geven waar mijn behoeftes nog liggen.

Om kort te gaan 4 leerzame dagen waarvan we iets hebben opgestoken met een goed vervolgtraject. Ook goed om je collega’s op deze wijze te treffen.

Dirk Boomstra

Manager Operations Noord-West

Reeds jaren geleden ben ik in aanraking gekomen met Guus de Jonge en Han de Waal. Via mijn werkgever heb ik meerdere trainingen op velerlei gebied mogen volgen. Wat steeds weer opviel is dat, naast de vanzelfsprekende ‘opleiderskwaliteiten’, beide heren beschikken over een grote mate van vakkennis. Sinds beide heren hun krachten hebben gebundeld in Management Sharing heb ik mogen ervaren dat de kracht van de trainingen vooral zit in de manier waarop een en ander wordt overgebracht op de trainee: op duidelijke wijze, met voorbeelden uit de praktijk, worden onderwerpen voor het voetlicht gebracht. Steeds wordt hierbij de interactie met de aanwezige collega’s gezocht. Wat ik zelf bijvoorbeeld heel bijzonder en verhelderend vond was dat tijdens een training ‘coaching’ je een reëel probleem met een collega ging bespreken. Op deze wijze werd het geleerde meteen in praktijk gebracht. Ik ging die dag naar huis met een oplossing voor een probleem, dat ik al tijden had. Een oplossing die door de geleerde coachingstechnieken door mij zelf is aangedragen! Een meer voldaan gevoel na een training is haast ondenkbaar.

W.H.G. ter Beeke

Assistent Rayonmanager Haarlem

De cursus heeft veel los gemaakt in positieve zin. Denken in out of de box biedt nieuwe mogelijkheden.

Wel heb ik een kanttekening.
Als we willen dat de medewerkers duurzaan werken conform wat we geleerd hebben dan zou het wenselijk zijn om elk kwartaal een soort opfris cursus te organiseren. Dan heb je 3x per jaar een evaluatie voor jezelf en kun je kijken wat je vorderingen zijn. Dit houdt in dat je enigszins gedwongen wordt er weer over na te denken en er mee bezig te zijn.
Ik heb er veel aan gehad en geniet dagelijks van wat ik geleerd heb. Ik gebruik het in de meest vreemde situaties. Het werkt zelfs bij mijn kinderen.

Beide (Guus/Han)bedankt voor de leerzame lessen.

Richard de Leeuw

Assistent Rayonmanager

Ik stond zeker niet te “trappelen” om weer een traject in te gaan van 4
dagen opleiding over hoe leiding te geven maar………….na afloop ben
ik toch positief over de inhoud en vooral over de manier waarop jullie
de trainingen hebben gegeven.

Paul van Kempen

Assistent Rayonmanager

De COMO cursus was leerzaam en het was een prettig samen zijn.
Informatie uitwisselen met je collega’s in de discussie die vaak aan de
orde kwam was een mooie combinatie. Ik merk ook dat ik in mijn
dagelijkse programma eea toe pas. Heeft zeker een toegevoegde waarde die
in de loop der tijd nog meer uit zal groeien.
De accomodatie lag centraal en dat gaf nogal wat reistijd maar daar
stond weer tegenover dat het keurig verzorgd was, Zowel in het leslokaal
als tijdens de lunch.

Aad Borsten

Groepsmanager

Ik ben zeer tevreden over de Como cursus, vooral de stijl van lesgeven
is zeer prettig. In ieder geval een paar handvaten gekregen om iets mee
te doen.

Jullie beiden bedankt !!

Chris Lentink

Coördinator Infra-Haltebeheer

– ik vond de cursus een interessante cursus en dus zeer leerzaam
– als zeer positief ervaren dat de persoonlijk ingebrachte zaken veel ruimte kregen en er goed mee omgegaan werd, door de cursus leiders en door de mede cursisten
– tevens hebben jullie mij geprikkeld om er in de praktijk ook werkelijk mee aan de slag te gaan, inmiddels een aantal positieve ervaringen gehad met het positief beïnvloeden van mijn medewerkers.

Bedankt voor jullie inzet

Richard Goedhart

Assistent Rayonmanager Arnhem

Ik vond het een prettige manier om samen met mijn andere collega’s kennis te maken en te ervaren wat er bij hen leeft en hoe zij de dingen oppakken.
Ook was het voor mij weer een moment om de puntjes weer eens op de i te plaatsen , of bevestigd te krijgen.
Ook hoop ik een goede bijdrage te hebben geleverd en anderen heb kunnen inspireren of stimuleren.

 

Contactgegevens

Stationslaan 22
3842 LA Harderwijk

Telefoon: +31 (0) 6 50 51 57 41

info@management-sharing.nl
Download onze vCard